Monday, 3 March 2014

کرزی ترجیح میدهد، برادرش در انتخابات باقی نماند

فیضی: حامد کرزی ترجیح میدهد، برادرش در انتخابات باقی نماند
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور افغانستا
08.12.1392
مقامات ارگ ریاست جمهوری می گویند ملاقات اخیر بزرگان قومی و برخی از نامزدان ریاست جمهوری به دعوت رییس جمهور کرزی نه، بلکه به خواست خود... آنان صورت گرفته است.

ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رییس جمهور کرزی با یک جرگه هشتاد نفری که می خواستند عبدالقیوم کرزی و زلمی رسول باهم یکجا شوند نیز دیدار کرده است.

اما ایمل فیضی تاکید کرد که رییس جمهور کرزی هیچگاه این را نگفته است کی باید به نفع کی از کاندیداتوری اش کنار برود.

اما گفت که رییس جمهور افغانستان بخاطر جلوگیری از بی باوری ها ترجیح میدهد تا عبدالقیوم کرزی برادرش در انتخابات به حیث نامزد باقی نماند:

« رییس جمهور افغانستان به وضاحت گفته است، بخاطر اینکه در انتخابات مداخله صورت نگیرد، خصوصاً مداخله بیرونی که بعداً میتواند چنین گفته شود که گویا برادر رییس جمهور در انتخابات کاندید بود به همین خاطر حکومت افغانستان، ریاست جمهوری و یا رییس جمهور در آن مداخله کرد، برای اینکه مداخله بیرونی در انتخابات مساعد نشود رییس جمهور کشور گفته که طرفدار این نیست که برادرشان عبدالقیوم کرزی در انتخابات منحیث کاندید اشتراک کند. »

آقای فیضی گفت رییس جمهور در دیدار با بزرگان قومی و برخی نامزدان بی طرفی اش را به گونه کامل حفظ کرده است.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که برخی نامزدان ریاست جمهوری در مورد ملاقات های اخیر رییس جمهور کرزی با شماری از بزرگان قومی در خصوص انتخابات انتقاد کرده اند.

آنان این مساله را نوعی مداخله در امور انتخابات میدانند.

پیش از این هدایت امین ارسلا یکی از این نامزدان با اشاره به همین مساله گفته است تلاش ها جریان دارد تا ریاست جمهوری به یک خانواده یا قوم خاص تعلق گیرد.

از سوی هم معاون دوم داکتر عبدالله عبدالله که به روز پنجشنبه در یک گردهمایی مردمی در کابل صحبت می کرد رییس جمهور کرزی را متهم به مداخله در انتخابات کرد.

حاجی محمد محقق تاکید کرد که حکومت باید به مداخله اش در امور انتخابات پایان بدهد:

« رییس جمهور بارها برای ما گفت که در انتخابات بی طرف هستم مداخله نمی کنم، اما در این روزها ارگ ریاست جمهوری وسیله یی شده است برای زد و بند ها میان چند کاندید معینی که در تیم ارگ قرار دارند باید حکومت از مداخلات خود دست بکشد. »

این ادعا در حالی مطرح می شود که رییس جمهور کرزی همواره روی بی طرفی اش در انتخابات تاکید کرده و گفته است هیچ مقام حکومتی نمی تواند در امور انتخابات مداخله نماید.

از سوی هم وزارت داخله افغانستان اخیراً شماری از منسوبین این وزارت را به ارتباط مداخله در پروسه انتخابات از وظایف شان برکنار کرد.
جاوید حسن زاده


No comments:

Post a Comment