Sunday, 9 March 2014

در گذشت مارشال قسیم فهیم معاون اول ریس جمهور افغانستان

 
خدمت سنگرداران جهاد و مقاومت، رهبري دولت افغانستان فاميل مرحوم مارشال محمد قسيم فهيم عزيز و گرامي ما تقديم ميدارم
نبود وي در شرايط كنوني افغانستان ضايعه جبران ناپذير خواهد بود. روحش شاد بهشت برين مقامش باشد
.......
جهاد گران آخرين أدر س ...مقاومت را از دست دادند جاي نشين مرحوم مارشال عزيز كي خواهد بود؟؟؟؟
..........
پیوند دل‌ها در راه‌ها نیست، در تقاطع‌ هاست
در تقاطعی به هم رسیدیم. چشمانمان بر هم افتاد و دل به هم بستیم. مانده بودیم که چه کنیم. تو را با خود ببرم یا تو مرا با خود ببری. اما اگر راهمان یکی بود، چشم‌ها بر هم نمی‌افتادند و دل‌ها به هم نمی‌رسیدند. بیا به راه خود برویم و مهرمان را در دل نگاه داریم. شاید در تقاطع دیگری باز به هم رسیدیم. پیوند دل‌ها در راه‌ها نیست، در تقاطع‌هاست. مهم نیست که راهمان از هم جداست، مهم این است که اشتراک‌های آنرا بشناسیم. کم نیستند، اگر خوب نظاره کنیم و از جدایی راه‌ها نرنجیم
See More

انتخابات یعنی هدفش چه؟
، مردم را به سمت کارهای مشارکتی کشاند. مردم را به سمت اموال عمومی کشاند. افزایش تنش به این معنا که مردم مثلا جمع شوند و مسئولان را انتخاب کنند، آن هم به شکل علنی يا سري سازمان يافته . در حالی که تا وقتی که تو در جامع...ه قبیله‌ای زندگی می‌کنی وقتی پسر عمویت که جاهل و بی‌سواد است علیه یک پروفسور استاد رای داد تو می‌روی فلانی را انتخاب می‌کنی که علیه او باشد. این مساله باعث می‌شود تا آرا علنا خریده شوند و توزیع شوند. و همه اینها برای حكام یک کیمیای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است برای این که جایگاه او را در قدرت فردی‌اش تثبیت کند. و این حقیقت حتی تا امروز ما را می‌ترساند. و ما اگر روزی خواستیم با فرهنگ عشيره يي مان به طور ویژه بر افکار عمومی غلبه کنیم با این راه و روش دیکتاتوری قومي را رو در رو هستیم که در يك قوم در افغانستان نهادینه شده است. مثلا برای این که بتوانیم خانه، ماشین و کار بیابیم میلیون‌ها مصلحت عمومی را از بین می‌بریم. این موضوعی است که ما باید به آن توجه کنیم. در مرحله پیش‌رو مسئولیم که به سمت ایجاد یک فرهنگ خاصی که يك گروه قومي از آن حمایت می‌ كند، نرویم. برای همین و در چارچوب این نوع دیکتاتوری و با شناختن آن در می‌یابیم که چنین اخلاقی در همه جا وجود دارد. اما کتاب كتاب ملت سازي را نوشت تا پیوندهای جامعه عشيره و قومي افغانستان را از بین برد ويا اینکه توجیهی براي ملت سازي در كشور خود داشته باشيم، بدین ترتیب که به واسطه آن بر ضد جریان‌های شورشی و تروریست‌هاي داخلي و خارجي در افغانستان گام بر داشت و درحمایت از نيرو هاي پيشتاز و مترقي و ملي بر ضد ترورستان و عقب گريان أقدام جدي کرد . چرا که فکر و حشت جنگ در فضائ خانه ما سخت خيمه بسته و آنر ا نا بود ساخت و صلح و امنيت را بجاي جنگ أستحكام بخشيد. ..
..........
تاجیک و بلوچ و خلق ترکمان وطن
پشتون وهـزاره گان جـوشان وطن
شــادم کـــه برویش نــو آغــاز کند
غمهــا بــرود از دل ودامــــان وطن
See More
Unlike  

No comments:

Post a Comment