Thursday, 19 December 2013

سفر حامد کرزی جمهور افغانستان به ایران و هندوستان

سفر حامد کرزی جمهور افغانستان به ایران و هندوستان
13.12.2013
رو
اگر چه قرار گفته ای سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان٬ در آجندای گفتگوها میان سران ایران و افغانستان درباره توافقنامه افغانستان و آمریکا اشاره نشده؛ اما برعلاوه ای "تمام مسایلی" که... بین دو کشور ایران و افغانستان اهمیت داشت ٬ در این سفر مورد بحث قرار گرفت ٬ ناظرین به این باور اند که محورای اصلی را در ملاقات همان موافقه ای امنیتی بین افغانستان و امریکا را تشکیل می داد٬ حامد کرزی در واقع ازموقع استفاده نموده و وزیر دفاع امریکا را که در این هنگام به کابل سفر نمود آرمان بدل ماند که نتوانست آخرین حرف های خود را با وی بگوید و به چاک هیگل نشان داد که در جستجوی راه دیکری برای حل قضایای کشورش می باشد ٬ چه خاصا که امریکا در اواخر ګویا موادی سوخت را برای نیرو های امنیتی افغانستان محدود نموده وباید یاد آور شد٬ْ عزیزان ٬که ایران کشوری غنی منابع نفتی می باشد.

باید انکار ننمو د که حامد کرزی در دوره ای ماموریت اش همواره از طرف امریکا و بعضی از حلقات داخلی کشور موردی فشار های متعددی در در مناسبات کشورش با ایران بوده٬ اما وی هیچ وقتی به خود حق نداده که از مناسبات حسن همجواری تخطی نماید و بر عکس همواره از احتیاط دیپلوماتیک در این مناسبات استفاده نموده که کشور ایران نمی تواند این فکتور را در مناسبات دو کشور نادیده ګیرد و حال که با آمدن آقای داکتر حسن رو حانی به قدرت٬ زمینه های برای رفع تحریم های سازمان ملل ورفع تحریم های یک جانبه علیه ایران مساعدی ګردیده و ایران منحیث قدرت بزرکی منطقوی واردی صحنه عمل در روابط اش با کشور های منطقه میبراید٬ دعوت حامد کرزی در چنین حلت ای اهمیت بسزای را برای ایران دارد.
از طرفی هم حامد کرزی سفری به هندوستان انحام داد ٬تا در موردی مثلث ایران٬ افغانستان و هندوستان با مقامات هند و نتایج توافقات با ایران در موردی بندر چاه بهار بحث نماید.

دوستان٬این بندر که ۷۵ کیلو متر از بندر گوادر پاکستان فاصله دارد برای مشارکت عمل افغانستان ایران و هندوستان اهمیت فوق العاده ای ګرفته و از سال ۲۰۰۳ که روی توسعه ضرفیت های این بندر توافقات ای صورت گرفته بود٬ تابه حال کشور هندوستان تنها ۱۰۰ ملیون دالر را برای احداث سرک ۲۲۰ کیلومتری در غرب افغانستان سرمایه گذاری نموده و ۱۰۰ ملیون دالر دیگر را هندوستان تعهد نموده که برای این بندر به مصرف می رساند.

این بندر از اهمیت خاص ای برای هر سه کشور برخوردار است و می تواند راه مطمین نه تنها کالای هندوستان و دیگر کشور ها به افغانستان و ایران باشد٬ بلکه با استخراج مس در معدن حاجی گک که هندوستان در دعواطلبی سال گذشته برنده برآمد و آرزوی شروع کار را در عرصه می نماید٬ این بندر ازاهمیت بسزای در آینده این کشور ها برخوردار می گردد.

هنوز وقت است که در موردی سفر حامد کرزی به هندوستان نتیجه گیری های نمایم٬ اما

چیزی که قابل اهمبیت در این سفر است٬ اینست که هندوستان نظر متفاوت از ایران در قبال موافقت نامه ای امنیتی افغانستان با امریکا دارد و بی مورد جیمز دابنز به این سفر حامد کرزی امید نه بسته است.

این هم یک چانس ای برای امریکا است تا از طریق رهبری هندوستان به حامد کرزی فشار وارد نماید که وی تن به امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا بزند !

حامد کرزی راست می گوید که امریکا جنگ روانی شدیدی را با شخص وی براه انداخته و سر لجاجت را گرفته ٬ اګر چه در اصل هیچ مانع وجود نخواهد داشت که این موافقت نامه در سال آینده توسط رایس جمهور نو افغانستان به امضا برسد در صورت ایکه تا آنوقت از طرف پارلمان کشور به تصویب برسد ٬ اګر چه تمامی کاندیدان ریاست جمهوری آینده ای کشور در مورد سکوت کامل اختیار نموده اند اما به هر ترتیب سیګنال های مثبت در امضای این موافقت نامه از طرف بسیاری از هواداران و نزدیکان ایشان رسیده است ٬ بدین ترتیب بهتر خواهد بود که امروز جامعه ای جهانی و امریکا تمامی کوشش خود را به خرج بدهند ٬ تا انتخابات به شکل بهتر و گسترده تر در اکثریت ولایات ومحلات افغانستان برګذار ګردد و جلو سبوتاژ در عرصه ګرفته شود.

فکر می کنم که اخر الامر قصر سفید به این باور نزدیک میشوند ٬ چنان چه اولین بار بعد از این چند ماه ای کشمکش ها در این هفته معاون سخنگوی قصر سفید گفت که اگر توافقنامه امنیتی دوجانبه بین کابل و واشنگتن به تاریخ دهم ماه جنوری سال آینده نیز به امضا برسد، شاید مشکل بزرگی را به بار نیاورد٬ همچنان در مورد ٬اضهارات جان مک کین توجه مرا جلب کرد که در اصل به دفاع از حامد کرزی برامده سناتور مذکور می ګوید که عدم امضای توافقنامه ی امنیتی از سوی رییس جمهور کرزی را واضح نبودن تعهدات امریکا در قبال افغانستان می داند .
سناتور جان مک کین در نشست کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفته است که امریکا نتوانسته است تا تعهدات اش را در قبال افغانستان در توافقنامه ی امنیتی آشکارا سازد .
همچنان سناتور دیگری حزب دیموکرات و رییس کمیته امور نظامی مجلس سنای امریکا کارل لیفین با انتقاد بر این موضوع گفت که اداره رییس جمهور اوباما اصرار می ورزد که این موافقت امنیتی و دفاعی قبل از پایان سال ۲۰۱۳ به امضا برسد .
او در نامهء به رییس جمهور امریکا پیشنهاد کرد که واشنگتن صبر کند تا انتخابات افغانستان در بهار سال آینده برگزار شود و یک رهبر قابل اعتماد به قدرت برسد و این موافقت را امضا کند٬ که البته مبصرین این حرف های وی را به اشکال مختلف تعبیر نموده اند٬ اما اینکه تعییرات ای در ازهان سیاست مداران امریکا بوجود امده٬ ممکن تشنج در مناسبات بین دو کشور در آینده ای نزدیک کاهش یابد.

در باره ای قرار داد امنیتی محترم احمد سعیدی اگاه در مسایل سیاسی کشور در مقاله ای نو شته اند که توجه مرا جلب نمود به باور وی بلاخره زود یا دیر این قرار داد امضا می شود بدون از آن چاره وجود ندارد ٬اما زمانی امضا خواهد شد که ارزش افغانی در مقابل دالر کاهش همه جانبه پیدا کند قیمت های مواد اولیه فغان مردم را به آسمان برساند اعتبار ملی و بین المللی افغانستان ضرب صفر شده باشد آن وقت امضا خواهد شد .

دوستان ! اقای دوبنز امضای توافق نامه دوجانبه امنیتی را برای تضمین همکاری های افغانستان برای حصول صلح، امنیت و انکشاف مهم می داند و آنرا پیامی برای شرکای بین المللی، مردم افغانستان وحتا طالبان می داندو امضای آنرا چانس برای طالبان می داند تا از فرصت استفاده نموده به صلح روی بیاورند.
اگر به گفته ای جیمز دوبنز واقعآ ازهمان ابتدای حضور امریکا در افغانستان، ایالات متحده امریکا این پالیسی را تعقیب می کرد٬ که درین کشورموسسات استحکام یافته، مردم وحکومت می توانست امنیت را خود شان برقرار کرده ، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده و قادرمی شدند امور داخلی و خارجی خودرا خود مدیریت کنند ٬ امروز نه ضرورت ای به این جنجال وجود می داشت و هم امریکا با ابرو عزت از این مملکت پای بیرون می کشید٬ اما چنین حرف ها صرف پروتوکولی از طرف مقامات این کشور به زبان می اید ٬ در اصل زیر کاسه نیم کاسه ای است.

No comments:

Post a Comment