Tuesday, 16 July 2013

امریکا دو مسالهء مهم در توافقنامهء امنیتی را ضمانت نمی

عبدالکریم خرم رییس دفتر ریاست جمهوریخرم: امریکا دو مسالهء مهم در توافقنامهء امنیتی را ضمانت نمی کند

عبدالکریم خرم رییس دفتر ریاست جمهوری
ریاست جمهوری افغانستان می گوید، امریکا تا اکنون تامین ثبات در این کشور و کمک های مالی اش برای افغانستان پس از سال 2014 میلادی را ضمانت نکرده است.
مقام ها در ریاست جمهوری تاکید دارند تا زمانی که شرایط افغانستان در توافقنامهء امنیتی با ایالات متحده پذیرفته نشوند، این موافقتنامه به امضا نخواهد رسید.
عبدالکریم خرم رییس دفتر ریاست جمهوری می گوید شرایط اساسی افغانستان در این موافقتنامه تامین صلح و تداوم کمک های مالی امریکا با این کشور است.
آقای خرم به روز سه شنبه در یک مصاحبهء اختصاصی با رادیو آزادی گفت، مقام های امریکایی می گویند که این دو مساله نیاز دارد تا هر سال از سوی کانگرس آن کشور به تصویب برسد:
« ایالات متحده تا حالا واضح گفته است که دو مساله را برای ما ضمانت نمی کند، یکی مسالهء امنیت افغانستان و دیگر کمک های مالی.
این مساله را باید هر سال از کانگرس شان تقاضا کنند، تا اکنون به ما نگفته اند که پس از امضای توافقنامهء امنیتی این قدر پول را برای شما ضمانت شده می دهیم.
اما می گویند که ما مطمین هستیم که این مساله را کانگرس ما تصویب می کند، ولی ما می گویم اگر امضا نکردند باز چطور؟»

به اساس موافقتنامهء همکاری های درازمدت استراتیژیک میان افغانستان و امریکا که سال گذشته میلادی به امضا رسید، یک توافقنامهء امنیتی جدا گانه نیز میان دو کشور باید عقد گردد.
« ایالات متحده تا حالا واضح گفته است که دو مساله را برای ما ضمانت نمی کند، یکی مسالهء امنیت افغانستان و دیگر کمک های مالی.»

از آن زمان تا اکنون سه دور مذاکرات روی نهایی سازی موافقتنامهء امنیتی کابل و واشنگتن انجام شده اند.
اما افغانستان حدود یک ماه پیش دور چهارم این مذاکرات را به دلیل آنچه تناقض در گفتار و عمل امریکا در روند صلح این کشور می خواند، به حالت تعلیق در آورده است.
در عین حال مقام های افغان می گویند، ایالات متحده باید در این موافقتنامه برای افغانستان اطمینان دهد که این کشور از حملات و تجاوز کشور های دیگر نیز در امان خواهد بود.
باز هم آقای خرم در مورد گفت:
« ما قرارداد امنیتی را با امریکا چرا می خواهیم به خاطری که از خارج بالای ما حمله و تجاوز صورت نگیرد و نیز امنیت مردم ما در داخل تامین شده باشد.
در غیر آن کدام چیزی دیگری وجود ندارد، از خارج که بالای ما راکت و بمب پرتاب گردد، انتحاری فرستاده شود و مردم ما کشته شوند، باز این قرارداد امنیتی چی سودی به ما خواهد داشت.»

با آن که رییس دفتر رییس جمهور کرزی در این خصوص از کدام کشور مشخص نام نبرد، اما پیش از این مناطق سرحدی افغانستان در شرق این کشور از قلمرو پاکستان مورد حملات راکتی قرار گرفته است.
رییس جمهور کرزی گفته است که امریکا از وی خواسته تا توافقنامهء امنیتی میان کابل و واشنگتن باید تا سه ماه دیگر به امضا برسد.
اما آقای کرزی تاکید دارد که حکومت افغانستان برای امضای این موافقتنامه عجله ندارد.
تا اکنون روشن نیست که موافقتنامهء امنیتی با امریکا چه زمانی به امضا می رسد، اما آگاهان این موافقتنامه را به منافع افغانستان می دانند.
سید فتح محمد بها

No comments:

Post a Comment