Sunday, 6 October 2013

زلمی رسول احمدضیا مسعود و خانم سرابی

زلمی رسول برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ نامزد شد
زلمی رسول، وزیر خارجه پیشین افغانستان با معاونیت احمدضیاء مسعود و حبیبه سرابی، برای انتخابات ۱۳۹۹۳ رسماً در کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر امروز ثبت نام کرد.
زلمی رسول یکی از کاندیدان است که ممکن حمایت ارگ را با خود داشته باشد به دلیل اینکه چند هفته قبل حامدکرزی، رئیس جمهور افغانستان طی سفرش به مسکو نامزدی وی را با پوتین، رئیس جمهوری آنکشور مطرح کرده بود. اما گمانی زنی های هم وجود دارد که نظر حامد کرزی بیشتر بالای تکت انتخاباتی اشرف غنی خواهد بود.
امروز اخرین روز ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است و دیده میشود که تراکم کاندیدان در دقیقه ۹۰ بیشتر شده و حتی شماری از مقامهای دولتی در آخرین روز ثبت نام از وظایف شان کنار رفتند و بخاطر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و یا بحیث معاونین کاندیدان برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات تاختند.
تا اکنون اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله، زلمی رسول و رسول سیاف از جمله چهره های برجسته و پرقوت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ به حساب می رون
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment