Wednesday, 6 November 2013

کریموف و دخترش

رئیس جمهور ازبکستان و دخترش چی می گذرد؟
گمان می رود که کریموف و دخترش

13 عقرب, 1392
گلناره کریمووا ۴١ ساله که تا این اواخر به زندگی پرتجمل شهرت یافته بود، و جانشین احتمالی پدرش اسلام کریموف که برای مدت طولانی... رئیس جمهورخود کامه ازبکستان است، پنداشته می شد به یکبارگی با افلاس دست و گریبان شده است.

هفته گذشته، مقام ها در ازبکستان یک بنیاد خیریه و شبکه های رسانه یی (رادیو و تلویزیون و ویب سایت) وابسته به کریمووا را بستند. گزارش شده است که حتی حساب های بانکی این موسسات بسته شده و کارمندان آنها، مورد بازپرس قرار گرفته اند.

اکبرعلی عبدالایف، پسرکاکا و شخص نزدیک به کریمووا که صاحب کاروبار وسیعی در فرغانه است، به جرم اختلاس، گریز از مالیه و اتهامات رشوت دستگیر گردید.

در٣١ اکتوبر، فردوس عبدالهالیکوف، دستیار ارشد کریمووا در امور تنظیم رسانه ها دستگیر شد.

عبدالهالیکوف به وفاداری در حکومت ازبکستان برای سالهای متمادی خدمت کرده است و تلاش می کرد بر رسانه های نفوذ داشته باشد.

فشار بر رسانه ها

عبدالهالیکوف، رئیس انجمن ملی رسانه های الکترونیکی از همه ناشران خواست تا قبل ازین که با رسانه های بیرونی همکاری صورت گیرد باید مجوز بدست بیاورند.

شماری از کارمندان برنامه های تلویزیونی زبان ازبکی صدای امریکا مجبور ساخته شدند تا همکاری شانرا با صدای امریکا در سال ٢٠٠٥ـ ٢٠٠٦ قطع کرده و نشرات شانرا ببنندند. این حالت به تعقیب سرکوبی جامعه مدنی و رسانه ها به تعقیب کشتاردسته جمعی ٢٠٠٥ اندیجان توسط حکومت ازبکستان بوقوع پیوست. حکومت صدها معترض را که بیشتر شان غیرمسلح بودند کشت.

درچند ماه گذشته، کریمووا تلاش هایش برای تصاحب مقام پدرش هفتاد و پنج ساله اشرا، تشدید بخشیده است. اسلام کریموف از سال ١٩٨٩ بطور مستبدانه بر ازبکستان حکم می راند.

کریمووا از طریق تویتر که یک وسیله مطلوب او می باشد ادعا کرده است که دشمنانش در کشور یک مبارزه ظالمانه ای را برضد او، حامیان و ثروتش براه انداخته اند.

کریمووا به طور خاص به رستم عنایتوف، رئیس دستگاه استخباراتی (اس ان بی) که یک عنصر خیلی قوی حکومت دانسته می شود و همچنان رستم عظیموف، معاون صدراعظم، و وزیرمالیه انگشت انتقاد گرفته است که آنها پیکارخونی رابرای قدرت براه انداخته اند.

استالین

کریمووا در تویتر وقتی خبرساز گردید که او به طور دراماتیک از مودو فیشن، موسیقی پاپ و زیورات فاصله گرفته و دریچه را به سوی کشمکش برای احراز قدرت در داخل رژیمی باز کرد که به قساوت و اسرارآمیز بودن شهرت دارد. در یکی از تویت های اخیر خویش کرویمووا ادعا کرد که سعی شده است تا او را مسموم کنند. دریک تویت دیگر او پدرش را به استالین تشبیه کرده است.

جوانا لیلس، که برای روزنامه گاردین گزارش تهیه می کند کریمووا را دخترشاندار رئیس جمهور و جانشین رئیس جمهور مادام العمر اسلام کریموف و دارای کاروبار وسیع که از زندگی مجلل برخوردار است، توصیف می کند.

تاماه جولای گذشته، کریمووا نماینده دایمی ازبکستان در ملل متحد در شهر ژنیو بود که این موقف به او مصؤونیت دپلوماتیک می داد. اما اتهامات دست داشتن در فعالیت های شستشوی پولی و فساد اداری باعث برطرفی او از این مقام گردید. اتهاماتی که منجر به تحقیقات جنایی در سویدن، سویس، فرانسه و لاتویا شد سبب گردید تا چند همکار نزدیک او دستگیر شوند.


کریموف برای چندین دهه با مشت آهنین بر ازبکستان حاکم بوده است
نشریه ایکونومست گزارش داده است که کریمووا سعی می ورزد که زندگی پروجاهت و زرق و برق داشته، شاعرخطاب شده، دیزاینر و زیباترین خانم ازبکستان باشد. این کوشش های او سبب گردید تا توجه شماری از هنرمندان غربی را به خود جلب کند.

خموشی داخلی

تنش های سیاسی حکومت ازبکستان با کریمووا درمطبوعات تحت تسلط حکومت بازتاب نیافته است، اما برخی از منابع به صدای امریکا گفته اند که مردم مایل اند تا جریانات مربوط به او را در انترنت دنبال کنند.

عبدالرحمان تاشانوف، یک خبرنگار و فعال حقوق بشر در تاشکند می گوید "این یک موضوع داغ در میان روشنفکران بوده و آنها به او به دیده یک توطیه ویک بازی نگرسته تا میدان از رقیبان ریاست جمهوری پاک گردد."

ماه گذشته لولا، دخترجوانتر کریموف که در ژنیو زندگی می کند در یک مصاحبه ای کم نظیرظاهر شده و از جدال او با خواهربزرگترش پرده برداشت و گفت که آن دو در دوازده سال گذشته باهم حرف نزده اند.

اسلام کریموف هیچگاهی در مورد خانواده پراگنده خویش صحبتی نکرده است اما او از کاروبار فرزندانش، معاملات و رسوایی های شان بخوبی آگاه است.

آگاهان سیاسی به این عقیده اند که کریمووا می خواهد خبرساز باشد، اما این طرفدارانش درداخل حکومت و هواخواهان او اند که بیشتر ستم را می کشند. منابعی که نخواستند ذکری از نامشان شود به صدای امریکا گفتند که اسلام کریموف باوجود عمر زیاد خویش هنوز بروضع بکلی مسلط است و خود را برای انتخابات سال ٢٠١٥ آماده می سازد.

شماری هم می گویند کریموف از اشتهای زیاد دخترش برای معروف بودن درمطبوعات و افشای راز های خانواده وهم دارد و ازین سبب ممکن خود دستور بازجویی از افراد وابسته به او را داده باشد. به اساس اظهار نظر این منابع، کریموف به این ذریعه خواسته است تا در داخل اداره خویش اعضای سابقه دار را به شمول شوکت میرزایف، عنایتوف، رئیس اس ان بی، و عظیموف معاون صدراعظم را به این ترتیب از صحنه کشیده و بجای آن نسل جوان و انعطاف پذیر را به میدان وارد کند.

تاشینوف، تحلیل گر مسایل می گوید که در تحت این حال و احوال، کریموف با استفاده ازین جدال می خواهد به محبوبیت خویش که کم رنگ ترشده می رود بیفزاید و طوری وانمود کند که او سیستم کشور را اصلاح می سازد، و فساد اداری را ریشه کن میسازد که به او ودخترانش نسبت میدهند. درواقعیت امر همه میدانند که او همین اکنون دوره خدمتش را مطابقه به قانون اساسی ازبکستان بسیارقبل گذشتانده است، ولی دوام تسلطش از این بعد صرف یک باراضافی می باشد.
برگردان دری از عبدالواجد عادل
درگیر جنگ سیاسی اند

No comments:

Post a Comment