Thursday, 5 September 2013

یک ائتلاف تازه انتخاباتی درحال شکل

یک ائتلاف تازه انتخاباتی درحال شکل گیری است
سه شنبه 12 شهریور 1392 ساعت 21:03
یک ائتلاف تازه انتخاباتی شکل گرفته است وقرار است به زودی اعلام گردد. علی احمد جلالی، داکتر زلمی خلیلزاد، اشرف غنی احمد زی، محمد حنیف اتمر، انوار الحق احدی و ...برخی ازچهره های سیاسی دیگر این ائتلاف را خواهند ساخت.

به گزارش از طلوع نیوز، این ائتلاف درمعرفی نامزد واحدی برای انتخابات ریاست جمهوری توافق خواهند کرد.

در همین حال احمد ضیاء مسعود، رییس جبهه ملی می گوید که قراراست برخی ازچهره های سیاسی دیگر به ویژه میرویس یاسینی، گل اغا شیرزوی وعارف نورزی به اتحاد انتخباتی احزاب بپیوندند. آنگاه درکار معرفی نامزد واحدی برای انتخابات ریاست جمهوری توافق خواهند کرد.

با نزدیک شدن ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ائتلاف های تازه درحال شکل گیری هستند، به تازه گی قرار است یک ائتلاف دیگر انتخاباتی با یک تیم انتخاباتی با چهره های سیاسی به زودی اعلام شود.

علی احمد جلالی یکی از چهره های سیاسی کشور گفته است که ازیک سال بدینسو با زلمی خلیل زاد روی تشکیل یک ساختار ملی وتیم انتخاباتی گفت وگو ها ادامه دارند.

علی احمد جلالی گفت:« ازیک سال بدینسو با داکتر خلیل زاد درتلاش هستیم که یک تیم انتخاباتی بسازیم واین تیم یک کاندید مشخص معرفی کند واین کاندید ازتمامی مردم و اقشار نماینده گی بکند. اکنون فصل ائتلاف ها است وهیچ کسی نمی تواند به تنهایی به سوی نامزد شدن برود وبه تنهایی نمی تواند رای مردم را بدست بیاورد. این تیم ملی انتخاباتی تا یک هفته یا ده روز دیگر نهایی خواهد شد.»

کدام چهره های سیاسی دراین تیم انتخاباتی با آقای علی احمد جلالی وزلمی خلیل زاد مشمول هستند؟

علی احمد جلالی، وزیر امور داخله پیشین ویکی از چهره های برجسته سیاسی می افزاید:« کسانی که ما از یک سال بدینسو با آنان صحبت می کنیم، داکتر اشرف غنی احمد زی، محمد حنیف اتمر، انوار الحق احدی ویک تعداد دیگر ازچهره های سیاسی است که با آنان درحال گفت وگو هستیم تا یک تیم انتخاباتی تشکیل بدهیم.»

درهمین حال احمد ضیاء مسعود، رییس جبهه ملی وعضو ارشد اتحاد انتخاباتی احزاب نیز می گوید که قرار است برخی ازچهره های سیاسی با این اتحاد یک جا شوند.

آقای مسعود گفت:« برادرانی که در جنوب وجنوب غرب، کنر وجلال اباد هستند. به زودی یک مجلس بزرگی را راه اندازی خواهند کرد وشخصیت هایی مانند گل آغا شیرزوی، میرویس یاسینی وعارف نورزی قرار است با اتحاد انتخاباتی احزاب یکجا شوند وپس از آن روی یک کاندید به انتخابات با هم توافق نماییم.»

رییس جبهه ملی می افزاید که گفت وگو های اتحاد انتخاباتی احزاب با دیگر چهره های مطرح سیاسی به شمول زلمی خلیل زاد وعلی احمد جلالی ادامه دارند واز پنج روز بدینسو گفت وگو به عبدالهادی ارغندیوال، رهبر حزب اسلامی نیز ادامه دارد وحزب اسلامی با این اتحاد احزاب یکجا خواهد شد.

آقای مسعود افزود:« زلمی خلیل زاد به جنرال صاحب دوستم گفت وگو هایش ادامه دارد و همین گونه دیگر سیاستگران تلاش ها ادامه دارند تا همه اقوام وچهره های سیاسی به شمول زلمی خلیل زاد وعلی احمد جلالی نیز با این اتحاد انتخاباتی احزاب یکجا شوند. اما روی یک کاندید از داخل یا بیرون این اتحاد شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی تصمیم خواهد گرفت.»

ازسوی هم علی احمد جلالی نیز گفت وگو ها با اتحاد انتخاباتی احزاب را تائید می کند. اما می گوید که روی برخی مسایل به ویژه نظام ریاستی وپارلمانی تا کنون به توافق نرسیده اند. آقای جلالی به این باوراست که نظام پارلمانی با اوضاع وشرایط کنونی افغانستان سازگار نیست.

داکتر عبدالله عبدالله یکی ازچهره های سیاسی ویکی ازاعضای اتحاد انتخاباتی احزاب نیز از گفت وگو ها با دیگر سیاستگران سخن می زند. وی از رییس جمهور خواست تا از هیچ نامزدی درانتخابات حمایت نکند.

داکتر عبدالله عبدالله گفت:« رییس جمهور کرزی باید ازهیچ نامزد درانتخابات ریاست جمهوری حمایت نکند. یگانه چیزی که از رییس جمهور کرزی به میراث می ماند، این است که تلاش نماید تا یک انتخابات شفاف وعادلانه برگزار نماید.»

با آنکه کمتر ازهشت ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است و تا سیزده روز دیگر روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز آغاز خواهد شد، تمامی احزاب گروه های سیاسی وسیاستگران درائتلاف های گونا گون می کوشند تا یک نامزد واحدی را معرفی کنند، اما این که این همه احزاب وائتلاف های سیاسی به دیدگاه های متفاوت روی یک نامزد مشخص با هم توافق خواهند کرد. پرسشی است که تا روز بیست وپنجم ماه سنبله روشن خواهد شد

No comments:

Post a Comment