Sunday, 1 September 2013

فعالیت های جدی سیاسی

انتخابات و فعالیت های جدی سیاسی

-

گام های عملی برای وارد شدن در کارزار انتخابات افغانستان از سوی بسیاری از گروه های سیاسی برداشته شده است. فعالیت های انتخاباتی که تا کنون به صورت پشت پرده و گفتگوهای محرمانه و خیلی علنی صورت می گرفت با اتحاد انتخاباتی که از احزاب و گروه های سیاسی مطرحی در افغانستان تشکیل شده است، گامی عملی و جدی برای حضور در مبارزات انتخاباتی برداشته است.
افغانستان در حال وارد شدن به برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی است. دو انتخابات پارلمانی را نیز این کشور پشت سر گذاشته است. در مجموع چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در افغانستان برگزار شده است. این  چهار دوره یک تجربه غنی برای افغانستان به شمار می رود. در چند دور انتخابات گذشته، مشکلات و مسایل بزرگی نیز پیش آمده است. ضعف ها و کاستی های جدی ای فرا راه انتخابات وجود داشته اند که شماری از آنها حل شده اند و اکثریت آنها نیز به حال خود باقی هستند. اما تجربه چهار انتخابات با تمامی ضعف ها و قوت های آنها افغانستان را قادر ساخته تا درک درستی از انتخابات و برگزاری انتخابات  داشته باشد. حالا هم نهادهای مسئول می د انند که چگونه انتخابات برگزار نمایند و از کاستی ها و نقایص بکاهند و هم احزاب و گروه های سیاسی خوب می دانند که چگونه با انتخابات برخورد کنند و از درست ترین و بهترین راه ها برای رسیدن به قدرت استفاده نمایند.
اتحاد انتخاباتی جدیدی که ساخته شده، گروه ها و احزاب سیاسی زیادی را در خود جای داده است، هر چند که تا زمان انتخابات مطمینا ائتلاف ها و اتحادهای دیگری را شاهد خواهیم بود. حضور چنین اتحادهای در افغانستان که عمل مسالمت آمیز سیاسی را نصب العین خود قرار داده اند از زیبایی های دموکراسی در افغانستان و انتخابات های کشور است. شعارهای این اتحاد نیز در نوع خود به ارزش ها و حقایق زیادی در افغانستان اشاره دارد. اصلاحات بنیادی در ساختار سیاسی نظام، مشارکت عادلانه اقوام، توسعه متوازن و توزیع عادلانه قدرت و منابع برای حل منازعات اجتماعی از مواردی هستند که این اتحاد به آنها پرداخته است.
اینکه این  اتحاد یا اتحادهای دیگری که ممکن است تشکیل شود، به معرفی یک کاندید دیگری موفق شوند و از شخص واحدی در انتخابات پشتیبانی کنند، مسئله دیگری است ، اما اینکه چندین گروه و حزب سیاسی در افغانستان، کشوری که غرق در تشتت و پراکندگی سیاسی است، یکجا شده و خواست های اساسی و اصولی خود را توحید کرده اند و بر مبنای دموکراسی و استفاده از ابزارهای قانونی سعی در برآورده نمودن اهداف شان دارند، مسئله مهم و اساسی ای است که باید برای حفظ آن تلاش و کوشش شود.
دشمنان افغانستان، مطمینا تلاش خواهند کرد تا انتخابات را به بیراهه بکشانند، اختلافات را دامن بزنند، وضعیت را متشنج جلوه دهند، درگیری ها را افزایش دهند، اختلافات قومی، زبانی و منطقه ای را تشدید نمایند، دموکراسی و باور به دموکراسی را مورد هجوم قرار دهند، خواست های قومی، سمتی، زبانی و منطقه ای مطرح بسازند و ...، اما در صورتی که سیاستمداران، گروه های سیاسی، جامعه مدنی، افراد و اشخاص و فرهنگیان و در عموم مردم افغانستان هوشیار باشند، حتما با اتخاذ راه های اساسی و اصولی و با احترام به ارزش های دموکراسی و با توسل به راه ها و شیوه های مردم سالارانه وارد کارزار انتخابات خواهند شد.
نقایصی که در انتخابات های گذشته وجود داشت، نباید در انتخابات کنونی تکرار شوند، و از سوی دیگر نیز خواست های جدیدی که ناشی از ناکارآمدی هایی در گذشته بوده حد اقل می توانند در فضای جدید مطرح شود و نظر مردم در مورد آنها دیده و سنجیده شود. هیچ خواستی نباید به عنوان یک تابو دیده شود، هر خواستی از سوی مردم افغانستان مطرح شود باید مورد ارزیابی قرار گیرد. این مردم هستند که می توانند هر چیزی تغییر دهند.

No comments:

Post a Comment