Thursday, 20 September 2012

شهر ممنوعه


از بوسه تا عشق

 شهر ممنوعه
ورود ممنوع
نام "شهر ممنوعه" که به گوش می رسد، پیش از آن که بزرگی، چگونگی و زمان ساخت آن برایمان سوال شود، این نکته به ذهنمان خطور می کند که، چرا نام این فضا شهر ممنوعه است! واقعا چه مساله ای موجب ممنوعه شدن این منطقه شده است؟!

در واقع، شهر ممنوعه، از آن جا ممنوعه نامیده شد که با وجود آن که وسعت بسیار زیادی داشت، اما مردم عادی اجازه ورود به این محل نداشتند. این شهر، تنها به خانواده امپراتوری تعلق داشت. در تاریخ طولانی امپراتوری چین، این یک سنت بود که خانواده امپراتور از مردم عادی دور شده و به صورت جداگانه زندگی کنند! مردم فقط حق احترام و رعایت و هراس از امپراتورها داشتند. آن ها اجازه نداشتند تا خواسته ای از امپراتورها داشته باشند. به این ترتیب، به طور طبیعی آن ها حق ورود به ملک امپراتوری نداشتند. از این نظر، نام "شهر ممنوعه" نمادی از برتری و حاکمیت امپراتورها بر مردم محسوب می شد.

خاطره ذهنی بسیاری از افراد از شهر ممنوعه چین به فیلم شناخته شده "آخرین امپراتور" باز می گردد. این فیلم به کارگردانی "برناردو برتولوچی" از کشور ایتالیا ساخته شد و در سال 1987 به اکران رسید. فیلم آخرین امپراتور سرگذشت آخرین امپراتور چین به نام "پو یی" است که ساختمان های شهر ممنوعه و حتی فضای داخلی ساختمان ها را به تصویر کشیده است. نکته قابل توجه آن است که این فیلم واقعا در داخل شهر ممنوعه ساخته شده است. فیلم سازی در داخل ساختمان های شهر ممنوعه کاری آسان نیست. در واقع، به منظور حفاظت از ساختمان های قدیمی شهر ممنوعه، از خیلی زمان پیش قانون منع فیلم سازی برای اهداف بازرگانی در داخل ساختمان های شهر ممنوعه منتشر شده بود. اما این شانس برناردو برتولوچی بود که درست همزمان با تهیه فیلم "آخرین امپراتور" این قانون به اجرا گذاشته شد.

همان طور که در این فیلم توصیف شده است، "پویی" آخرین امپراتور چین بود. او در سن سه سالگی امپراتور شد و در سال 1912 از قدرت خود کنار رفت و به این ترتیب خاتمه سلسله "چینگ" و همچنین تاریخ امپراتوری چین را اعلام کرد. اما از آن پس مجاز بود که همچنان در شهر ممنوعه زندگی کند تا این که در سال 1924 او به همراه خانواده اش به دست انقلابی ها از شهر ممنوعه اخراج شدند.

پس از خروج حاکم از شهر ممنوعه، این منطقه به دست انقلابی ها ویران نشد، و از آن جا که شهر ممنوعه محل
نگه داری گنجینه ها و عتیقه های خانواده امپراتوری بود، این محل به موزه تبدیل شده و تا امروز نیز حفاظت شده است. شهر ممنوعه در واقع به نام موزه شهر ممنوعه شناخته می شود..

پویی آخرین امپراتور چین

شهر ممنوعه در سال 1406 در سلسله "مینگ" احداث شد و پس از گذشت چهارده سال یعنی تا سال 1420 به پایان رسید. پس از ساخت آن، به طور کلی بیست و چهار امپراتور سلسله های "مینگ" و "چینگ" مالک آن بوده اند. "مینگ" و "چینگ" آخرین سلسله های شاهنشاهی چین بودند. مساحت شهر ممنوعه 720 هزار متر مربع است و به طور کلی 8707 اتاق و سالن دارد. این فضا با دیواری به بلندی 10 متر و طول حدود 3200 متر محصور است و پشت دیوار نیز خندق حفاری شده است. همین دیوار و خندق شهر ممنوعه را با دنیای خارج از آن جدا کرده است.
No comments:

Post a Comment