Sunday, 30 September 2012

مواد مخدر در افغانستان شگوفان است

چرا تجارت مواد مخدر در افغانستان شگوفان است
28.09.2012, 19:44
 
ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرالی کنترول مواد مخدره روسیه یکبار دیگر فعالیت قطعات ناتو را در افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدره مورد انتقاد قرار داد.

ایوانوف در ملاقات سران ادارات ضد مواد مخدره روسیه، افغانستان، تاجکستان و پاکستان در شهر دوشنبه گفت: "عملیات جداگانه که به ابتکار پولیس روسیه، اداره مبارزه با مواد مخدره امریکا و همکاران افغان راه اندازی شده، از طرف نیروهای بین المللی امنیتی مورد حمایت قرار گرفته و هلیکوپترها را تخصیص داده بودند. ولی این اصلاً اجزای فعالیت اند، نه کار سیستمی".

ایوانوف خاطرنشان ساخت که ناتو باید بصورت فعالانه به نابودسازی شبکه تولید مواد مخدره در افغانستان مبادرت ورزد، چون "افراطیون و تروریستان به وسیله مواد مخدر پول دریافت میکنند، تسلیح میشوند و مقاومت مسلحانه را پیش می برند".

ایوانوف در عین حال به موثریت دو عملیات مشترک اخیر اداره فدرالی کنترول مواد مخدره روسیه و امریکا در افغانستان اشاره نمود که در ماه های می و سپتمبر انجام گردیدند و در جریان انها 6 لابراتوار بزرگ مواد مخدر و 9 تن تریاک نابود گردیده است.
در ملاقات گفته شد که به سطح وسیعتر بین المللی هماهنگی این مساله تا به حال بسیار ضعیف تر صورت گرفته است. علت این امر چیست؟ به نظر مبصر ما افگینی یرمالایف در این مورد توجه فرمائید: قرار معلومات سازمان ملل متحد همه ساله جنایتکاران در حدود 100 میلیارد دالر حاصل از فروش هیروئین تولیدشده در افغانستان سرمایه گذاری میکنند. این کار تصور روشن در باره تجارت مواد مخدره در افغانستان بدست میدهد. عجیب اینست که این تجارت در زیر ریش نظامیان غربی در حال شگوفانی است. اوجا شگوفانی تجارت مواد مخدره در افغانستان به ورود نیروهای ناتو به انجا مصادف است. خشخاش عملاً در سراسر خاک کشور کشت میشود. انها چنین دلیل می اورند که اگر نیروهای ناتو مزارع خشخاش را نابود سازند دهاقین با طالبان خواهند پیوست و این کار واضحاً برای انها مشکلات ایجاد میکند.
کارشناس اندری گروزین با این بیانات کاملاً موافق نمی باشد. او عقیده دارد که در موضع امریکا و متحدین ناتو ان هیچ چیزی معمایی وجود ندارد: همه صحبت ها در این باره که نیروهای ایتلاف بین المللی به دلایل مختلف نمی توانند با تولید مواد مخدره مبارزه نمایند، صادقانه نیستند. ما این حرف ها را در طول یک دهه میشنویم. در اینجا هدف واضح است و ان اینکه باید رقبای جیوپولیتیک خود را تضعیف کرد. از افغانستان هیروئین به ایران و روسیه، ولایات شرقی چین و کشورهای اروپایی قاچاق میشود. انها مجبور اند جهت مباررزه با مواد مخدره افغانستان نیرو و وجوه عظیم بکار گیرند. سیاستمداران واشنگتن فکر میکنند که جهات مثبت از تضعیف رقبای جیوپولیتیک نسبت به جهات منفی استفاده تروریستان وافراطیون از عواید حاصل از فروش مواد مخدره زیاد اند. عملاً موضعگیری امریکا و متحدین ان در ناتو در باره مبارزه با مواد مخدره با تجارت مواد مخدر افغانی به ان پوشش ایجاد میکند. ویکتور ایوانوف اطهار داشت که پولیس مبارزه با مواد مخدر روسیه و همکاران امریکایی انها به سطح دوجانبه در مورد این مساله به سطح دوجانبه به تفاهم کامل دسته یافته اند. ولی اینکه انها بر نیروهای ناتو در افغانستان هیچ تائثیری کرده نمی توانند، مساله جداست.
شاید مطرح ساختن مساله مواد مخدره افغانستان در شورای امنیت مساله را تحرک بخشد. هیات روسیه در دوشنبه چنین ابتکار را پیشنهاد نموده است.
vor


No comments:

Post a Comment