Sunday, 30 September 2012

سياست, اخبار, در جهان

پاکستان در موقف نیست که افغانستان با آن پیمان استراتیژیک ببندد
 
شماری از نماینده گان مردم در ولسی جرگه امضای پیمان استراتیژیک افغانستان با پاکستان را پیش از وقت می دانند.

برخی از وکلا در نشست عمومی روز شنبه این مجلس گفتند پاکستان در موقف قرار ندارد که افغانستان با آن پیمان استراتیژیک ببندد.

عدهء از نماینده گان مردم در ولسی جرگه با اشاره به مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان با امضای پیمان استراتیژیک کابل با اسلام آباد ابراز مخالفت می کنند.

به باور این وکلا حملات توپخانه یی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان ادامه دارد و مشکلات ارضی نیز میان این دو کشور حل ناشده باقی مانده است.

شماری از نماینده گان می گویند، پاکستان در 10 سال گذشته افغان ها را به خاک و خون کشانیده و باعث بد بختی های این کشور شده است.

محمد نور اکبری یکی از این وکلا بنابر همین دلایل امضای پیمان استراتیژیک با پاکستان را پیش از وقت می داند:

« با کشوری که از 6 ماه به این سو عملاً ما را مورد حملات توپخانه یی قرار می دهد، با کشوری که تروریزم بین المللی در راس آن مخالفان مسلح افغانستان از سال ها به این سو مورد حمایت آنها قرار گرفته، با کشوری که حد اقل نطفه های براندازی شش نظام و رژیم افغانستان در آن ریخته شده باشد و با کشوری که خودش از لحاظ تعریف یک کشور دارای سرحدات معین نباشد و در حال جنگ باشد هر نوع امضای پیمان پیش از وقت است.»

در این حال شمار دیگر از نماینده گان مردم می گویند، در حال حاضر پاکستان در حاشیه رانده شده و امضای پیمان استراتیژیک با چنین کشوری دادن امتیاز به آن است.

فوزیه کوفی یکی دیگر از نمایند نمایندگان:

« تلاش می کنند تا مساله افغانستان را بحران قومی نشان دهند، در همین شرایط پیمان های استراتیژیک که امضا می شود به باور من غیر از این که به پاکستان امتیاز بدهیم - به پاکستانی که در حاشیه رانده شده - نتیجهء دیگر نمی دهد، چرا با کشوری که تضاد منافع داریم آن را این قدر امتیاز می دهیم.»

اما شماری از اعضای ولسی جرگه امضای موافقتنامه استراتیژیک افغانستان با پاکستان را یک اقدام نیک می خوانند.

سید علی کاظمی یکی از نماینده گان مردم می گوید، امضای این سند باید مشروط باشد:

« پیمان ااستراتیژیک با پاکستان ایجاب می کند که زیاد موشکافی در این رابطه صورت بگیرد، مشوره دقیق شود.
به خاطری این که معاهداتی که میان هند بریتانیوی و افغانستان امضا شده بود و جاگزینش حکومت پاکستان شد، ایجاب می کند که آیا آن صلاحیت را حکومت پاکستان دارد یا نه، مثلاً در رابطه با خط دیورند.
ما نباید از موضع ضعیف با پاکستان مطرح کنیم که ما تقاضای امضای پیمان استراتیژیک را با شما داریم، ولی امضای این پیمان به نفع هر دو مردم خواهد بود.»


رییس جمهور کرزی در حاشیه نشست مجمع سازمان ملل متحد در نیویارک با رییس جمهور پاکستان به توافق رسید تا ختم سال 2013 پیمان استراتیژیک را با آن کشور به امضا برساند.

پیش از این افغانستان با رقیب پاکستان هند، ایالات متحده امریکا و شماری دیگر از کشور ها پیمان های استراتیژیک را به امضا رسانیده است.

No comments:

Post a Comment