Sunday, 23 September 2012

شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی

 
سم الله الرحمن الرحیم
شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان

منشور دموکراسی

تصویب قانون اساسی و برگزاری دو دورانتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی و تعیین سرنوشت سیاسی کشور از طریق آراء مردم تحول بزرگ و تغییر بنیادی در حیات سیاسی و اجتماعی ملت متدین ما به حساب می آید.
حمایت گسترده سیاسی، نظامی و مالی جامعه جهانی و مساعد شدن بهترین امکانات و فرصت های تاریخی برای افغانستان، به نسبت عدم رعایت ونقض قوانین، مداخلات خارجی و ضعف مدیریت باعث آن گردید تا کشورما هنوز هم در بحران های عمیق بی ثباتی و ناامنی گرفتار شده از انکشاف، ترقی و تعالی بازماند.
اعتقاد داریم که مشارکت هر چه بیشتر مردم و احزاب سیاسی در روند تصمیم گیری های دولت باعث استحکام نظام گردیده وفاصله میان دولت وملت را بر طرف میسازد.
بدون شک دموکراسی در بستراحزاب سیاسی و سائر نهادهای مدنی، نهادینه گردیده قوام مییابد.
بنابراین شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی کشور برای ادای دین ملی، رسالت تاریخی و ایفای نقش فعال خویش در روند سیاسی کشور این منشوردموکراسی را به حیث اهداف و اصول همکاری و فعالیت های مشترک تصویب و اعلام میدارد:

1.حفظ ارزش های اسلامی، ملی ودیموکراتیک مندرج در قانون اساسی و سائر قوانین نافذه کشور را وجیبه ملی دانسته و برای تحقق آن از بذل هیچ نوع تلاش و فداکاری دریغ نمی ورزیم و اجازه نمیدهیم که این ارزش ها قربانی گردد.

2.صلح را ضرورت مبرم ملی میدانیم و در راه رسیدن به آن مساعی مشترک به خرج میدهیم. پروسه صلح باید افغانی، فراگیر، عادلانه و درامتداد روند سیاسی موجود با حفظ ارزشهای قانون اساسی تحقق یابد.

3.برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، مجالس شاروالی وشاروالها را به شکل آزاد، عادلانه و شفاف، عامل اساسی تحکیم نظام سیاسی، وحدت ملی و تامین مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان میدانیم و برای رفع هر مانع در راه تحقق آن با روش های مدنی و سیاسی مبارزه می کنیم.

4.حمایت از حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقلیت ها، آزادی بیان و آزادی رسانه ها، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن را به عنوان نیازهای اساسی کشور میدانیم و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نمیکنیم.
5. رای حق مشروع هر شهروند در تعیین سرنوشت سیاسی شان است، و حفاظت از رای شهروندان را وجیبه ملی میدانیم و هر نوع اقدام برای جعل، تزویر و دست برد در آرای مردم توسط هر شخص و نهاد را خیانت و نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان دانسته و در راه جلو گیری از آن فعالیت و تلاش مینمائیم.

6.تجارب انتخابات های گذشته نواقص و کمبود های موجود در نظام و قانون انتخابات را برملا ساخته است. اصلاح نظام انتخابات و تعدیل بنیادی قانون مذکور را ضرورت مبرم میدانیم و برای تدوین و تصویب قانون انتخابات جامع و قابل قبول مساعی به خرج میدهیم.

7.استقلال و بی طرفی کامل کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، اساس انتخابات آزاد و عادلانه است. بدین منظور برضرورت تعدیلات و اصلاحات بنیادی در قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید می ورزیم.

8.برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و عاری ازتخلف و تقلب، اجرائی شدن موارد ذیل را ضروری و الزامی می دانیم:
• تعیین زمان برگزاری انتخابات مطابق با قانون اساسی.
• آغاز توزیع تذکره الکترونیکی و انجام سرشماری نفوس.
• ثبت نام و ترتیب لیست رای دهنده گان و کمپیوتری ساختن سیستم رای دهی.
• نظارت ملی و بین المللی بر پروسه انتخابات بر اساس مکانیزم شفاف.
• تامین امنیت انتخابات.
• تضمین عدم دخالت غیر قانونی اشخاص، مسؤلین و نهادهای دولتی در روند انتخابات.

9.احزاب سیاسی را رکن مهم تحقق و توسعه دموکراسی دانسته، برای حضور و ارتقاء نقش آنها در سیستم سیاسی از طریق تعدیلات و اصلاحات در قوانین مربوط ، تلاش جدی و همه جانبه مینمائیم.

10.فساد مزمن و سازمان یافته موجود در اداره افغانستان را تهدید جدی به سرنوشت کشورمیدانیم و بر ضرورت حکومت داری سالم و اصلاحات بنیادین در مدیریت سیاسی کشور و مبارزه قاطع علیه انواع فساد تاکید مینمائیم.

11.با توجه به استقلال و صلاحیت های قانونی قوای ثلاثه درنظام سیاسی کشور، استقلال قوه قضائیه و پیشگام بودن آن را درمبارزه علیه فساد امر ضروری میدانیم و باید این نهاد در برقراری عدالت، تامین سلامت نظام، ریشه کن کردن فساد و اصلاح سیستم قضائی گام های جدی وعملی بردارد.

12.ازشورای ملی منحیث نهاد تقنینی انتظارداریم تا در تصویب قوانین، نظارت برکارکردحکومت و نماینده گی از مردم با قاطعیت بیشتر عمل کند و در راستای تحقق ارزش های نظام دموکراسی و تامین حقوق سیاسی و مدنی اتباع کشور نقش اساسی خویش را ایفاء نماید .

با احترام
اسامی سران ورهبران احزاب وائتلاف های سیاسی که این سند را منحیث چارچوب همکاری های درازمدت ومشترک به عنوان منشور دموکراسی امضا کرده اند.

1 حزب اسلامی افغانستان به رهبری عبدالهادی ارغندیوال
2 حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد محمد کریم خلیلی
3 ائتلاف ملی افغانستان به رهبری داکتر عبدالله عبدالله
4 محاذملی اسلامی افغانستان به رهبری پیرسید احمد گیلانی
5 حزب حق وعدالت به رهبری محمد حنیف اتمر
6 جمعیت اسلامی افغانستان به سرپرستی صلاح الدین ربانی
7 جبهه ملی افغانستان به رهبری احمد ضیاء مسعود
8 جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم
9 حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری استاد محمد محقق
10 دافغان ملت ګوند به رهبری انورالحق احدی
11 افغانستان نوین به رهبری محمد یونس قانونی
12 حزب متحد ملی افغانستان به رهبری نورالحق علومی
13 نهضت همبستگی ملی افغانستان به رهبری سید اسحق گیلانی
14 حزب اقتدار ملی افغانستان به رهبری داکتر سید علی کاظمی
15حزب اسلامی متحد افغانستان به رهبری وحیدالله سباوون
16حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان به رهبری استاد عرفانی
17نهضت ملی افغانستان به رهبری احمدولی مسعود
18 روندسبز به رهبری امرالله صالح
19 حزب حرکت ملی افغانستان به رهبری محمد ناصری
20دحقیقت گوند به رهبری شاه ولی ترین زوی

اسد 1391 – کابلNo comments:

Post a Comment