Tuesday, 28 May 2013

پاکستان بزرگترین مشتری سلاح چین است

پاکستان بزرگترین مشتری سلاح چین است
یک پژوهش جدید نشان می دهد که پاکستان به گونۀ فزاینده جنگ افزار های نظامی را از چین خریداری می کند که این روند بیجینگ را در میان سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به پنجمین صادر کنندۀ بزرگ سلاح در جهان مبدل ساخته است.
...
انستیتیوت صلح بین المللی ستاکهولم می گوید که ۵۵ در صد صادرات سلاح چینایی در پنج سال گذشته به پاکستان – متحد دیرینۀ بیجینگ – سرازیر شده است. تانک، جت های جنگی، کشتی ها گزمه، تفنگ، سیستم های راهدار و سایر تجهیزات مخابراتی عمده ترین اقلامی می باشد که پاکستان از چین خریداری کرده است.

طلعت مسعود، جنرال بازنشستۀ پاکستانی به صدای امریکا گفت که اسلام آباد از تکنالوجی چین برای تولید سلاح در داخل پاکستان به هدف خودکفایی بیشتر استفاده می کند. زیرا انتقال چنین تکنالوجی از منابع امریکایی و اروپایی به پاکستان دشوار است.

به گفتۀ این نظامی بازنشسته چین در لحظات دشوار شریک بیشتر قابل اعتماد برای پاکستان بوده است. او می گوید در زمانیکه پاکستان افزایش تنش را با هند تجربه می کرد یا بحرانی در پیش بود، منابع امریکایی و اروپایی با وصف موجودیت قرار داد ها، سیستم های تسلیحاتی پاکستان را تحریم کردند یا انتقال تجهیزات را به تعلیق در آوردند.

مسعود می گوید که پاکستان علاقمند گسترش روابط نزدیکتر با چین است، چون هر دو کشور هندوستان – همسایۀ مشترک شان – را به عنوان رقیب منطقوی می پندارند.

واکنش ها

وزارت خارجۀ چین در واکنش به این گزارش گفته است که بیجینگ همواره با روش مسئولانه و محتاطانه به صادرات سلاح پرداخته و اصول اساسی را رعایت کرده است.

هانگ لی، سخنگوی وزارت خارجۀ چین گفت که بیجینگ با رعایت سه اصل؛ نیازمندی موجه کشور های خریدار برای دفاع خودی، آسیب نرسانیدن به صلح و امنیت و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشور ها، فروش تسلیحات را دنبال می کند.

در همین حال بن کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد کشور های جهان را ترغیب کرد تا در دو هفتۀ آینده بر یک میثاق نیرومند جهانی به منظور تنظیم تجارت پررونق تسلیحات موافقه کنند. او افزود که تصویب چنین میثاق عرصه را برای جنگ سالاران، مجرمین سازمان یافته و دهشت افگنان تنگ می سازد تا سلاح مورد نیاز خود را به دست آرند.

در گزارش آمده است که ایالات متحده امریکا و روسیه که ۳۰ و ۲۶ در صد سلاح جهان را صادر کرده اند به ترتیب در رده های نخست و دوم و آلمان و فرانسه در رده های سوم و چهارم فروشندگان بزرگ سلاح قرار گرفته اند.

انستیتیوت صلح بین المللی ستاکهولم انتقالات جهانی سلاح را از سال های ۱۹۵۰ به اینسو پیگیری کرده و در هر پنج سال یکبار فهرست کشور های بزرگ صادر کنندۀ سلاح را تجدید می کند

No comments:

Post a Comment